Stavební práce na Hrádku

Farnost Hrádek je nejen místem duchovního setkávání, ale i zde neustále probíhají stavební a rekonstrukční práce. Jejich přehled za léta 2009 a 2010 jsme pro Vás připravili...

Podzim roku 2009
Probíhají práce na střeše kostela sv. Matouše – předělávání okraje střechy. Závěrečné práce se budou konat až v příštím roce. Opravy jsou financovány z grantu Ministerstva kultury a farních prostředků. Uvnitř kostela bylo pak nainstalováno bodové osvětlení kříže, obrazu sv. Matouše a kopie sochy Panny Marie Hrádecké (nad kazatelnou). V budově „staré školy“ osazena nová garážová vrata.

Rok 2010
Na faře vybudováno dubové schodiště spojující přízemí s obytným půdním prostorem. Na úpravy trávníku zakoupena benzinová sekačka.
Mladý sochař z Nedašova na Valašsku, Pavel Matušů, vytvořil pět nových dřevěných sošek:
sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha, sv. Zdislavy a sv. Anežky České. Vzorem byly sádrové sošky umístěné dosud na kazatelně. Nové dřevěné sošky polychromoval Stanislav Skřek ze Štítné na Valašsku. Takto vznikl kruh českých svatých, jenž bude zdobit kazatelnu po jejím restaurování.
Před poutěmi natřeny kovové branky u kostela a také zábradlí před i za farou. Z návsi natřena okna na faře a vyměněny některé okenní tabulky.
Paní Jitka Musilová restaurovala omilostněnou sochu Hrádecké Madony.
Restaurovány hlavní dřevěné dveře kostela a kazatelna.
Ve dvou etapách pokryta taškami zídka u kostela.
Pro pastorační účely zakoupen dataprojektor s plátnem na stojanu.
Proběhly závěrečné práce na střeše kostela – grant Ministerstva kultury a podíl z farních prostředků. Sochař Pavel Matušů vytvořil kopii barokního andílka chybějícího z páru před lety ukradeného z kostela.
Započato postupné restaurování zastavení Křížové cesty. V roce 2011 uplyne 100 let od jejího zhotovení.
V Radošovicích  provedeno v měsíci listopadu celkové odvodnění zdí kostela a odvedení srážkových vod.

Farnost Hrádek