Velikonoce 2018

Velikonoce 2018

Ikona Anastasis, „Zmrtvýchvstání“, Zmrtvýchvstalý Kristus vysvobozuje ze smrti všechny starozákonní spravedlivé (Adama a Evu, Mojžíše, krále Davida a Šalamouna, proroky a další)

Neboť není-li vzkříšení z mrtvých,
nebyl vzkříšen ani Kristus.
Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je
vaše víra marná, ještě jste ve
svých hříších, a jsou ztraceni i ti,
kteří zesnuli v Kristu, […]
jsme nejubožejší ze všech lidí!
1 Kor 15,16-19

Přejeme požehnané svátky Kristova zmrtvýchvstání.
Ať i nás uchopí Zmrtvýchvstalý za dlaň
a láskyplně nás vyvede ze smrti hříchu do radosti života.

Ať i nad námi zazní jeho „ Vzbuď se spáči, už je čas!“