Trasa modré značky

z Hrádku do Libže po modréVýchozím bodem je autobusové a vlakové nádraží ve Vlašimi. Z nádraží se dáme hned první ulicí doprava z kopečka dolů. Dále půjdeme po této ulici kolem kruhového objezdu až k internátu SPŠ. Zde proti faře přejdeme silnici. Pokud dojdeme skoro, až k faře uvidíme po pravé ruce za internátem kostel sv. Jiljí. Internát tudíž obejdeme zleva a zezadu. Projdeme kolem kostela až k silnici, kde se dáme z kopce dolů, až přijdeme na po modré značcenáměstí. Někde v místech u prodejny domácích potřeb přejdeme silnici a dále zahneme doprava. Na konci ulice za posledním domem doleva. Za mostem pro pěší přes řeku Blanici podle koupaliště doprava. Dál půjdeme po modré po lukách a později lesem až ke studánce. Odtud je to do kopce už jen kousek na Hrádek.

 

 

 

Hrádek je poutní místo.