Mariánská škola - výuka náboženství

Mariánská škola u kostela sv. Matouše, Hrádek u Vlašimi - výuka náboženství

Maria, Matka našeho Pána, byla první a nejlepší učednicí… s Ní začínáme chápat celoživotní postoj naslouchání, poslušnosti a následování. Hrádecká mariánská škola nabízí zájemcům z blízkého i vzdálenějšího okolí, zvláště dětem a mládeži, uvedení do duchovního světa a do křesťanského náboženství s přáním zprostředkovat Boží lásku, která se nás samotných zmocnila, i světlo Boží Moudrosti, které  nás stále ohromuje.

 

P. Jerzy Cyrmanowski MIC

Bližší informace :
telefon:   733 280 924
e-mail:  j.cymanek@wp.pl

ZAVŘÍT