Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Poutě 2021 - budou :-)

Bohoslužby od 3. května 2021

Milí farníci

Od 3. května 2021 budou nedělní bohoslužby v obvyklém čase:

Trhový Štěpánov 830
Hrádek 945
Radošovice 1100

Nedělní bohoslužby v kaplích zatím obnoveny nebudou.

Bohoslužby během týdne jsou podle normálního rozpisu bohoslužeb.

Přeji vám hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie Hrádecké.

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 1. května 2021

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Celý článek včetně příloh zde.

Zádušní mše sv. za + O. Wladyslawa Ciaglo MIC

Zádušní mše sv. za + O. Wladyslawa Ciaglo MIC bude na Hrádku v den jeho pohřbu ve středu 28.dubna 2021 v 17 hod.

Odpočinutí věčné dej mu o Pane.

Zde je možné shlédnout záznam z pohřební mše sv. za + o. Wladyslawa z farnosti Warszawa - Stegny a obřad na hřbitově "na Wawrzyszewie".

Po upozornění přátel o. Wladyslawa dávám k dispozici odkaz na poslední mši, kterou odsloužil na svátek sv. Vojtěcha v pátek 23. dubna ráno. Vzhledem k tomu co Wladyslaw prožil, jak žil a co se s ním stalo večer téhož dne, jsou slova jeho homilie prorocká.

Syndikovat obsah