Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

Od 3. prosince na bohoslužbách může být max. 30% kapacity míst k sezení

Toto pravidlo umožňuje, aby bylo v našich kostelích následující počet účastníků:

Hrádek (kapacita 130míst k sezení) - 39 účastníků

Radošovice (kapacita 180 míst k sezení) - 54 účastníků

Trhový Štěpánov (kapacita 170 míst k sezení) - 51 účastníků

V kapličkách (Javorník, Tehov, Chlum, Kladruby, Dalkovice) je tak málo míst, že podle tohoto nového pravidla by se mohlo účastnit pouze 3 - 7 účastníků. Proto nedělní mše v kaplích zatím nebudou.

V souvislosti s tímto novým pravidlem můžeme slavit všechny bohoslužby v pravidelných hodinách. Pouze nabádám starší a nemocné, aby zvážili účast na nedělních bohoslužbách. Kdo se nedostane do kostela na nedělní bohoslužbu, ať využije aspoň možnost osobní účasti na bohoslužbě ve všední den (zpravidla přichází 10-15 osob). Také apeluji na ohleduplnost a doporučuji se v rodinách domluvit ("my jsme byli na mši v týdnu, teď běžte zase vy a další týden se můžeme vyměnit").

Je samozřejmé, že přednost má ta rodina, která má nahlášenou intenci.

I nadále je možnost sledovat bohoslužby v mediích.

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.

Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

Do 3. prosince platí opatření vlády z 20. listopadu, kterým je povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo až 20 osob.

Tento článek najdete na stránkách České biskupské konference

Výzva předsedy České biskupské konference k dodržování aktuálních vládních nařízení

Přikládám výzvu pana arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, která nás vybizí k svědomitému a solidárnímu dodržování proticovidových opatření.

Také zde najdete informace ohledně možnosti získávání odpustků.

Úmysly mší svatých - Hrádek, Radošovice a Trhový Štěpánov

(opraveno 24/11/2020)

  • Zde naleznete odkazy na soubory PDF se seznamem mešních intencí, tak jak byly zapsány v sakristii. Tento seznam slouží v době koronavirové, aby se s ním seznámili všichni, kteří si "mši svatou napsali" a nyní nemají možnost zjistit, kdy přesně ten jejich úmysl má být odsloužen.
  • Také prosím, aby se příslušná rodina kontaktovala s knězem (třeba v neděli v kostele).
  • Jsou ještě dny, kdy je intence volná. Je možné si ji telefonicky, nebo mailem nahlásit. Vyhrazuji si právo dát přednost rodinám, které na podzim nemají nahlášenou žádnou intenci, aby i oni dostali možnost.

Mešní úmysly pro kostel na Hrádku od 1/11/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Radošovicích od 1/11/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Trhovém Štěpánově od 1/11/2020 - 31/12/2020

Syndikovat obsah