Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Velikonoce 2021 - rozpis bohoslužeb

Nová nařízení vlády ČR platná od 1. března 2021

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna
V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Celé znění usnesení Vlády ČR č. 216 (bohoslužeb se týká bod VI. odstavec 2) naleznete v příloze, stejně tak jako usnesení č. 198 platné pro dny 27. - 28. února.

Tento článek i s příslušnými odkazy najdete na oficiálních stránkách České biskupské konference - cirkev.cz

Mimořádné bohoslužby pokračují

Chvála Kristu drazí farníci.

Dobou postní se připravujeme na vyvrcholení křesťanského roku - Velikonoce. Využijme co nejlépe omezené možnosti učastnit se na bohoslužbách, přijímat svátosti.

I nadále budeme (dá-li Pán a budeme zdrávi) sloužit v neděli mimořádné bohoslužby. Tedy v neděli budou v každém kostele dvě mše svaté.

Hrádek: 930; 1030

Radošovice: 800; 1100

Trhový Štěpánov: 830; 930

Takovéto řešení bude platit po dobu nejpřísnějších omezení bohoslužeb způsobených pandemií a pokud nebude přijato jiné vládní nařízení (např. ještě přísnější lockdown a zákaz bohoslužeb podobně jako na jaře 2020).

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 1. března 2021

Kladruby RÚ - zrušení středečních bohoslužeb do odvolání

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

Od neděle 13. 9. 2020 byly v areálu RÚ Kladruby znovu zakázány návštěvy. V souvislosti s tím jsou až do odvolání  zákazu zrušeny středeční bohoslužby v areálu RÚ.

Panno Maria, Uzdravení nemocných - přimlouvej se za nás

Syndikovat obsah