Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Bohoslužby v RÚ Kladruby obnoveny

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

Od 1. 7. 2021 byly v areálu RÚ Kladruby znovu obnoveny bohoslužby každou středu v 1830.

Panno Maria, Uzdravení nemocných - přimlouvej se za nás

Bohoslužby od 3. května 2021

Milí farníci

Od 3. května 2021 budou nedělní bohoslužby v obvyklém čase:

Trhový Štěpánov 830
Hrádek 945
Radošovice 1100

Nedělní bohoslužby v kaplích zatím obnoveny nebudou.

Bohoslužby během týdne jsou podle normálního rozpisu bohoslužeb.

Přeji vám hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie Hrádecké.

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 8. června 2021

Zádušní mše sv. za + O. Wladyslawa Ciaglo MIC

Zádušní mše sv. za + O. Wladyslawa Ciaglo MIC bude na Hrádku v den jeho pohřbu ve středu 28.dubna 2021 v 17 hod.

Odpočinutí věčné dej mu o Pane.

Zde je možné shlédnout záznam z pohřební mše sv. za + o. Wladyslawa z farnosti Warszawa - Stegny a obřad na hřbitově "na Wawrzyszewie".

Po upozornění přátel o. Wladyslawa dávám k dispozici odkaz na poslední mši, kterou odsloužil na svátek sv. Vojtěcha v pátek 23. dubna ráno. Vzhledem k tomu co Wladyslaw prožil, jak žil a co se s ním stalo večer téhož dne, jsou slova jeho homilie prorocká.

Zemřel P. Wladyslaw Ciaglo MIC

S vírou v Boží Milosrdenství vám všem farníkům i hrádeckým poutníkům oznamujeme, že 23. dubna 2021 v pozdních večerních hodinách náhle zemřel ve věku 56 let P. Wladyslaw Ciaglo MIC.

Byl dlouholetým farářem na Hrádku, zasloužil se o zvelebení zdejšího poutního místa, byl iniciátorem setkávání mládeže, organizátorem dětských táborů a dokonce i spoluautorem publikace o zdejším poutním místě a neúnavným pracantem.

Otče Wladyslave za vše děkujeme a ať TA, které jsi tak rád sloužil, tě přivede ke svému milosrdnému synu. A teď už si  konečně odpočiň.

Syndikovat obsah