Hrádecké poutě, historie

Zde najdete pár zajímavostí a informací o slavných poutích na Hrádku, včetně archivu poutí, které již proběhly (zpětně do roku 2007) a krátkého pohledu do historie...

Poutníci na Hrádku, červenec 2013Měsícem hlavních poutí na Hrádku je červenec. První pouť se koná o Svátku Navštívení Panny Marie, v první červencovou neděli (svátek Navštívení Panny Marie liturgická reforma přenesla na 31. květen). Vzhledem k velkému množství poutníků, se později poutě roztáhly na tři neděle po sobě. Ze vzpomínek starých pamětníku víme, že na každé pouti přicházelo velké množství procesí z okolních vesnic, které vítalo na Hrádku zvonění zvonů. Poutě začínaly již v sobotu večer Mariánskou pobožností a možností zpovědi, pokračovaly v neděli účastí na několika mších svatých a končily se modlitbou u staré studánky a slavnostním požehnáním, po kterém se poutníci ubírali domů. K poutím na Hrádku patřila také večerní taneční zábava, muzikanti nebo starý dudák u studánky.
Časem se všechno mění, říká stará moudrost. Mění se naše krajina, mění se lidi, mění se víra, a také tradice. Změnily se i Hrádecké poutě. Ty dnešní poutě jsou skromnější, zanikla procesí z okolních vesnic, i když lidé s Podblanicka nezapomněli na Hrádeckou Paní a rádi i s rodinami k ní přijíždějí. Jako v dávné době, je před každou mší svatou vítají kostelní zvony. Poutě mají tři mše svaté; v 9.00, 11.00, 16.00, na kterých jsou různí kazatelé. Samozřejmě je možnost svaté zpovědi a také odpoledne je pobožnost u staré studánky v lese. Během poutě je možnost přátelského posezení na návsi a malého občerstvení. Hrádecký kostel mimo to, že je místem zvláštního působení Boha, je také zasazen do malebné krajiny Podblanicka. Krajiny, prostoupené nádhernou a bohatou historií a také, vlastní osobitou krásou.

Kardinál Duka celebruje poutní mši svatou na Hrádku (červenec 2013)
Proto věříme, že i tento rok rádi přijedete na poutě načerpat sílu a požehnání a poděkovat za obdržené milosti. Více o Hrádku, o tradici poutí a možnostech ubytování si poutníci můžou přečíst zde, na našich stránkách. Vždy s dostatečným předstihem vystavujeme podrobný přehled poutí, s doplňujícími informacemi.

S přáním všeho dobrého a v modlitbě. P. Marek MIC

Archiv poutí za poslední léta možno otevřít zde>>

ZAVŘÍT