Podrobný program hrádeckých poutí - červenec 2008

 

I. Pouť: neděle, 6. července
9,00 – Zahájení tří týdenních Hrádeckých poutí, mši sv. celebruje P. ThMgr. Mariusz Sierpniak MIC, správce poutního místa Hrádek.
11,00 – Hlavní mše sv., celebruje Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th.D., biskupský vikář a profesor pražské Teologické fakulty UK.
13,00 – Prezentace nové knihy o Hrádku, P. ThMgr. Marek Martiška, farní vikář na Hrádku.
Koncert dechové hudby, hraje dechový soubor p. J. Nerada.
14,30 – Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P. Mgr. Ing. Jan Dlouhý, farář z Vlašimi.
16,00 – Mše sv., celebruje vikář vlašimského vikariátu, P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář ve Zruči n/S.
II. Pouť: neděle, 13. července
9,00 – Mše sv., celebruje P. Mgr. Ing. Jan Dlouhý, farář z Vlašimi.
11,00 - Hlavní mše sv., celebruje Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražské arcidiecéze.
13,00 – Pásmo starých mariánských básní a písní v provedení dětského sboru z Radošovic.
14,30 - Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P. ThMgr. Mariusz Sierpniak MIC, farář na Hrádku.
16,00 – Mše sv., celebruje P. Mgr. Josef Pecinovský, vikář vikariátu Beroun, rodák z Radošovic.
 
III. Pouť: neděle, 20. července
9,00 – Mše sv., celebruje P. Jiří Ptáček MIC, rektor kostela sv. Voršily a administrátor farnosti sv. Prokopa v Praze.
11,00 - Hlavní mše sv., celebruje P. ThDr. Richard Čemus SJ, profesor na papežské universitě v Římě, rodák z Trhového Štěpánova.
13.30 – „O mariánském řádu Mariánů, jeho zakladateli a tradici v České Republice“, P. ThMgr. Edward Tomczyk MIC, farář farnosti sv. Vojtěcha a sv. Michaela v Praze.
15,00 - Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P. ThMgr. Edward Tomczyk MIC, farář farností sv. Vojtěcha a sv. Michaela v Praze.
16,00 – Mše sv., slavnostní ukončení letošních poutí, celebruje P. ThMgr. Marek Martiška, farní vikář farnosti Hrádek.