Poutě na Hrádku v roce 2009

Poutě na Hrádku v roce 2009

 

I. Pouť – 5. července 2009

9:00 Zahájení tří týdenních Hrádeckých poutí, mši svatou celebruje P. ThMgr. Mariusz Sierpniak MIC, správce poutního místa Hrádek

11:00 Hlavní mše svatá, celebruje P. Mgr. Josef  Pecinovský, kanovník, vikář vikariátu Beroun, rodák z Radošovic

13:00 Setkání nejen pro ministranty, vede Ing. Mgr. Jiří Foller

14:30 Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P. Ing. Mgr. Jan Dlouhý, farář z Vlašimi

16:00 Mše svatá, celebruje P. Ing. Mgr. Jan Dlouhý, farář z Vlašimi

Fotky z první poutě

 

II. Pouť – 12. července 2009

9:00 Mše svatá, celebruje P. ThMgr. Ryszard Wojciechowski MIC, představený mariánů v Čechách a na Slovensku

11:00 Hlavní mše svatá, celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražské arcidiecéze, liturgii doprovází dechový soubor p. Josefa Nerada

14:00 Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P.ThMgr. Mariusz Sierpniak MIC, správce poutního místa Hrádek

14:45 Koncert duchovní hudby, zazní skladby starých mistrů na historické hudební nástroje, účinkují P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný a MgA. Tomáš Najbrt

16:00 Mše svatá, celebruje vikář vlašimského vikariátu P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, farář ve Zruči n/S

 

III. Pouť –19. července 2009

9:00 Mše svatá, celebruje P. ThMgr. Edward Tomczyk MIC, farář farnosti sv. Vojtěcha a sv. Michaela v Praze

11:00 Hlavní mše svatá, celebruje Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražské arcidiecéze

13:00 „Na co se ptají děti biskupa Karla Herbsta?“, setkání nejen pro děti

14:30 Mariánská pobožnost u poutní studánky v lese, P. ThMgr. Edward Tomczyk MIC, farář farnosti sv. Vojtěcha a sv. Michaela v Praze

16:00 Mše svatá, slavnostní ukončení letošních poutí, celebruje P. ThMgr. Marek Martiška MIC, farní vikář na Hrádku

 

Zavřít