Hrádecké poutě 2010

Hrádecké poutě 2010
I. Pouť - 4. Července 2010
9.00 Zahájení hrádeckých poutí, mši svatou celebruje P. Edward Tomczyk MIC, správce poutního místa Hrádek
11.00 Hlavní mše svatá - celebruje generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Dr. Michael Slavík
13.00 Otázky pro generálního vikáře
14.30 Mariánská pobožnost v kostele nebo u lesní studánky
16.00 Mše svatá - celebruje P. Mgr. Marcel Timko, zdislavický farář

5. července - pondělí:
Cyrilometodějský honus: Aktualita evangelijního odkazu slovanských věrozvěstů
9.00 Mši svatou celebruje P. Edward Tomczyk MIC,
promluva: P. Angelo Jason Scarano,
Th.D, S.S.L., biblista z Katedry biblických věd KTF UK
a farní vikář farnosti sv. Jakuba v Praze-Stodůlkách
11.00 Hlavní mše svatá - celebruje P. Angelo Jason Scarano 13 :00 Hudební koncert
14.30 Mariánská pobožnost
16.00 Mše svatá - celebruje P. Jiří Ptáček MIC, farář farnosti sv. Prokopa v Praze-Bráníku

II. Pouť - neděle 11. července 2010
9.00 Mši svatou celebruje P. Bořivoj Bělík - bývalý dlouholetý správce Hrádku a farář na Podblanicku
11.00 Hlavní mše svatá - celebruje P. Gorazd Pavel Cetkovský, O.Carm., farář farnosti sv. Fabiana a Sebastiana
v Praze-Liboci
13.00 Hudební koncert
14.30 Mariánská pobožnost
16.00 Mše svatá - celebruje P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný, vlašimský farář a vikář.
Hudební doprovod souboru ze Zruče n. S.

III. Pouť - neděle 18. července 2010

9.00 Mši svatou celebruje P. Ryszard Wojciechowski MIC, představený mariánů v Čechách a na Slovensku
11.00 Hlavní mši svatou celebruje arcibiskup pražský -
Dominik Duka, hudební doprovod: soubor "PAPRSKY" Po bohoslužbě beseda s novým českým primasem
13.30 Koncert hudební skupiny "PAPRSKY"
15.00 Mariánská pobožnost
16.00 Slavnostní ukončení letošních poutí, celebruje P. Marek Martiška MIC, místní farní vikář

Informace:
Kontakt: Farnost Hrádek, e-mail: marianihradek@seznam.cz  Hrádek 1, 258 01 Vlašim
tel.: 317 843 617, mobil: 737 611 034

Pořad bohoslužeb v červenci 2010 v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi
Neděle 4. července - 9:30 hod. a 18:00 hod.
Neděle 11. července - pouze v 9:30 hod.
Neděle 18. července - pouze v 9:30 hod.

Přehled hrádeckých poutí pro rok 2010 byl vypracován podle měsíčníku Doteky vydávaného Farností Vlašim

Změny vyhrazeny!

Zavřít