Hrádecké poutě 2014

Přinášíme Vám podrobný program Hrádeckých poutí na letošní rok...

HRÁDECKÉ  POUTĚ  2014

I. pouť - neděle 6 července 2014

09.00 Mše svatá - celebruje P. Marek Martiška MIC 
11.00 Hlavní mše svatá - celebruje P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek   O.Pream – opat želivský
14.30 Mariánská pobožnost u  poutní  studánky
16.00 Mše svatá - celebruje P. Mgr. Marcel Timko - farář ze Zdislavic
 
II. pouť - neděle 13 července 2014

09.00 Mše svatá - celebruje P. MgA. Mgr. Jaroslav Konečný - farář a vikář vlašimský
11.00 Hlavní mše svatá - celebruje Mons. Václav Malý – pomocný biskup, biskupský vikář
14.30 Mariánská pobožnost u  poutní  studánky
16.00 Mše svatá - celebruje P. Vojtěch Smolka - vlašimský farní vikář
 
III. pouť - neděle 20 července 2014

09.00 Mše svatá - celebruje P. Jerzy Cymanowski MIC – Hrádecký farní vikář
11.00 Hlavní mše svatá – celebruje P. Marián Rudolf Kosík O. Praem – opat novoříšský
14.30 Mariánská pobožnost u poutní studánky
16.00 Mše svatá - celebruje Mgr. Honza Böhm - vojenský kaplan

Před mší i během mše je možnost zpovědi. Po mších srdečně zveme k přátelskému posezení u živé hudby na návsi u staré školy. Srdečně zve farnost Hrádek i kněží Mariáni.
 


Římskokatolická farnost Hrádek u Vlašimi
Hrádek 1
258 01 Vlašim
Telefon:  317 843 617
E-mail: marianihradek@seznam.cz
Web:  http://www.hradek.speaker.cz/

ZAVŘÍT