Hrádecké poutě 2015

Jako každý rok, Vám přinášíme program hrádeckých poutí. Zde naleznete vše, co potřebujete o poutích na Hrádku v roce 2015 vědět...

1.  Pouť - neděle 5. července 2015
09.00 hodin: Mše svatá - celebruje P. Marek Martiška MIC -  administrátor farnosti Hrádek.
11.00 hodin:  Hlavní mše svatá - celebruje P. Antonín Kleret Dąbrowski, OFM
14.30 hodin: Mariánská pobožnost u poutní studánky.
16.00 hodin: Mše svatá -  celebruje P. Mgr. Marcel Timko - farář ze Zdislavic.

2. Pouť - neděle 12. července 2015
09.00 hodin: Mše svatá - celebruje P. Tomáš Kábele – farní vikář v Uhlířských Janovicích.
11.00 hodin: Hlavní mše svatá - celebruje Mons. František Lobkowicz,
O. Praem – biskup ostravsko-opavské diecéze.
14.30 hodin: Mariánská pobožnost u poutní studánky.
16.00 hodin: Mše svatá - celebruje P. ThLic. Jarosław Ścieraszewski, administrátor farnosti Zruč nad Sázavou.

3. Pouť - neděle 19. července 2015
09.00 hodin: Mše svatá - celebruje P. Roman Maximilián Rylko O. Praem,
administrátor farnosti Keblov.
11.00 hodin: Hlavní mše svatá – celebruje Mons. Karel Herbst SDB,
pomocný biskup pražský. Bude udílena svátost biřmování.
14.30 hodin: Mariánská pobožnost u poutní studánky.
16.00 hodin: Mše svatá - celebruje P. Jerzy Cymanowski MIC, farní vikář
na Hrádku

Rok zasvěceného života
Svatý otec František vyhlásil rok 2015 Rokem zasvěceného života. Rok zasvěceného života začal v celé církvi 30. listopadu 2014. Zakončen bude děkovnou vigilií 30. ledna 2016 a eucharistickou slavností ve Vatikánu ve Světový den zasvěceného života, 2. února 2016. Plnomocné odpustky na našem poutním místě je možné získat během druhé hrádecké pouti 12.7. 2015.

Římskokatolická farnost Hrádek
Kongregace kněží Mariánů
Ctiboř, Hrádek 1, 258 01 Vlašim
Tel.: +420 317 843 617

marianihradek@seznam.cz

Leták *.pdf   ZAVŘÍT