Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Tříkrálová sbírka 2021 - online

Letošní tříkrálová sbírka probíhá online. Na stránkách Charity Vlašim se dozvíte vše potřebné.

Mimořádné bohoslužby pokračují

Chvála Kristu drazí farníci.

Skončila doba vánoční a začalo liturgické mezidobí. I nadále budeme (dá-li Pán a budeme zdrávi) sloužit v neděli mimořádné bohoslužby, tak jako tomu bylo v době vánočních svátků. Tedy v neděli budou v každém kostele dvě mše svaté.

Hrádek: 930; 1030

Radošovice: 800; 1100

Trhový Štěpánov: 830; 930

Takovéto řešení bude platit po dobu nejpřísnějších omezení bohoslužeb způsobených pandemií a pokud nebude přijato jiné vládní nařízení (např. ještě přísnější lockdown a zákaz bohoslužeb podobně jako na jaře 2020).

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 27. prosince 2020

Od 27. prosince na bohoslužbách může být max. 10% kapacity míst k sezení

Toto pravidlo umožňuje, aby bylo v našich kostelích následující počet účastníků:

Hrádek (kapacita 130míst k sezení) - 13 účastníků

Radošovice (kapacita 180 míst k sezení) - 18 účastníků

Trhový Štěpánov (kapacita 170 míst k sezení) - 17 účastníků

V kapličkách (Javorník, Tehov, Chlum, Kladruby, Dalkovice, Libež) z důvodů malé kapacity mše zatím nebudou.

Pro dobu vánoční jsme přidali v každém z našich kostelů jednu mši sv. navíc (viz tabulka s ván. bohoslužbami). Doporučuji lidem, kteří přicházejí pravidelně, aby si zvolili tu druhou mši (přidanou) a v té původní hodině, ať přijdou ti, kteří možná nesledují (nedozví se) aktuální změny a půjdou do kostela v tradiční dobu.

Také apeluji na ohleduplnost a doporučuji se v rodinách domluvit ("my jsme byli na mši v týdnu, teď běžte zase vy a další týden se můžeme vyměnit").

Je samozřejmé, že přednost má ta rodina, která má nahlášenou intenci.

I nadále je možnost sledovat bohoslužby v mediích.

Kladruby RÚ - zrušení středečních bohoslužeb do odvolání

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

Od neděle 13. 9. 2020 byly v areálu RÚ Kladruby znovu zakázány návštěvy. V souvislosti s tím jsou až do odvolání  zákazu zrušeny středeční bohoslužby v areálu RÚ.

Panno Maria, Uzdravení nemocných - přimlouvej se za nás

Syndikovat obsah