Poutě na Hrádku v roce 2008

Pro informace o akuálních poutích přejděte na Hrádecké poutě 2009.

V minulém roce hlavní mše svaté v 11 hodin celebrovali:
 
I.  Pouť: neděle, 6. července Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný Th.D., biskupský vikář a profesor pražské Teologické fakulty UK.
II. Pouť: neděle, 13. července Mons. Karel Herbst SDB, pomocný biskup pražské arcidiecéze.
III.Pouť: neděle, 20. července P. ThDr. Richard Čemus SJ, profesor na papežské universitě v Římě.